Prof. Andrzej Kaleta

Dodano 5. maja 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Prof. Andrzej Kaleta, UMK: Nauczanie na odległość dla obszarów wiejsckich i na obszarach wiejskich - perspektywa polska