Proces pauperyzacji a globalna chorobowość populacji w świetle analizy geoinformacyjnej

Dodano 17. grudnia 2012 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Proces pauperyzacji a globalna chorobowość populacji w świetle analizy geoinformacyjnej (Agnieszka Pilarska, UMK w Toruniu)