Ppłk Jacek Gościak

Dodano 21. kwietnia 2017 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Ppłk Jacek Gościak
Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy

IV Międzynarodowa Konferencja "Za kurtyną resocjalizacji. Od marginalizacji do inkluzji społecznej – oblicza (po) nowoczesności”6-7 kwietnia 2017