Pozyskiwanie danych przestrzennych z wykorzystaniem Robokoptera

Dodano 17. grudnia 2012 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Pozyskiwanie danych przestrzennych z wykorzystaniem Robokoptera (Artur Książek, RoboKopter Sp. z o.o., Warszawa)