Pozycja ustrojowa i znaczenie ...

Dodano 14. kwietnia 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
"Pozycja ustrojowa i znaczenie stałych organów wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej" - prof. dr hab. Andrzej Szmyt, prof. dr hab. Andrzej Sokala

Sesja II