Powitanie gości przez prof. Piotra Petrykowskiego- dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych

Dodano 25. czerwca 2013 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
II Zjazd Andragogiczny