Potencjał wykorzystania metod humanistyki cyfrowej ...

Dodano 6. grudnia 2017 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Potencjał wykorzystania metod humanistyki cyfrowej w badaniach nad muzealnictwem. Projekt „Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej”,
Małgorzata Baka, Ewelina Bednarz, UniwersytetMikołaja Kopernika w Toruniu

w ramach
IV Konferencja DARIAH-PL
Humanistyka cyfrowa a instytucje dziedzictwa
16-17.11.2017