Portal biurokarier.edu.pl –nowa platforma komunikacji uczelni i firm

Dodano 3. listopada 2010 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Maja Górecka-Wolniewicz, Kierownik Zespołu Systemów Sieciowych Uczelnianego Centrum Informatycznego UMK