Podsumowanie i zakończenie Konferencji

Dodano 19. grudnia 2016 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Prof. dr hab. Andrzej Adamski (WPiA UMK)
Dr hab. Konrad Zacharzewski (WPiA UMK)