Pochylnia jako element pozytywnie wkomponowany w przestrzeń

Dodano 10. stycznia 2017 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Mgr inż. Krzysztof Kaperczak, prof. dr hab. inż. Barbara Rymsza, Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Konferencja "Ład przestrzenny. Pomiędzy teorią a praktyką kształtowania przestrzeni"
26 października 2016 roku