Piotr Durka

Dodano 27. stycznia 2010 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
"Brain - Computer Interfaces: from sci-fi to 7FP (introduction on BCI paradigms P300, SSVEP i ERD/S and also on EEG)"