Perspektywa zastosowania kategorii oporu w studiach nad rzeczywistością penitencjarną

Dodano 21. kwietnia 2017 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Dr hab. Mariusz Sztuka,
Uniwersytet Jagielloński

IV Międzynarodowa Konferencja "Za kurtyną resocjalizacji. Od marginalizacji do inkluzji społecznej – oblicza (po) nowoczesności”6-7 kwietnia 2017