Parallel Processing and Applied Mathematics

Dodano 7. października 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
We wrześniu na Wydziale Matematyki i Informatyki odbywała się IX międzynarodowa konferencja naukowa dotycząca przetwarzania równoległego i matematyki stosowanej. Konferencja posiada dużą renomę w środowisku naukowym, a zorganizowanie jej w Toruniu stanowi wyraz uznania dla miasta i możliwości Wydziału w zakresie organizowania międzynarodowych spotkań naukowych.