Panel III

Dodano 19. stycznia 2018 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Problemy prawa medycznego i bioetyki z perspektywy prawa i praktyki polskiej, c.d.

Konferencja „20 lat Europejskiej Konwencji Bioetycznej. Postęp nauk medycznych a wyzwania dla ochrony praw człowieka w Polsce”

Moderator: mec. Mirosław Wróblewski(Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich)
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Włodarczyk(Kierownik Katedry Transplantologii i Chirurgii Ogólnej, Collegium Medicum UMK)
prof. dr hab. Adam Górski(Katedra Postępowania Karnego, WPiA UJ;Zakład Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)
prok. dr Małgorzata Szeroczyńska(prokurator Prokuratury Rejonowej w Żyrardowie)
dr Kinga Bączyk-Rozwadowska(Zakład Prawa Medycznego, WPiA UMK)
mec. Patrycja Brzezicka(Komisja Bioetyczna Collegium MedicumUMK w Toruniu)