Panel II

Dodano 19. stycznia 2018 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Problemy prawa medycznego i bioetyki z perspektywy prawa i praktyki polskiej

Konferencja „20 lat Europejskiej Konwencji Bioetycznej. Postęp nauk medycznych a wyzwania dla ochrony praw człowieka w Polsce”

Moderator: dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska(Interdyscyplinarna Pracownia Prawa Medycznego i Bioetyki, WPAiE, UWr)
prof. dr hab. n. med. Lucjusz Jakubowski(Kierownik Zakładu Genetyki ICZMP,Komitet Bioetyki PAN)
dr hab. Janusz Bojarski(Katedra Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej,WPiA UMK)
dr Emilia Sarnacka(Zakład Prawa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)
dr Marcin Śliwka(Prezes Zarządu Medrisk Sp. z o.o)
dr Natalia Karczewska-Kamińska(Zakład Prawa Medycznego, WPiA UMK)
dr Julia Kapelańska-Pręgowska(Katedra Praw Człowieka, WPiA UMK)