Panel I

Dodano 19. stycznia 2018 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Ratyfikacja Europejskiej Konwencji Bioetycznej – argumenty za i przeciw

Konferencja „20 lat Europejskiej Konwencji Bioetycznej. Postęp nauk medycznych a wyzwania dla ochrony praw człowieka w Polsce”

Moderator: dr hab. Roman Sławeta(Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
prof. dr hab. Ewa Bartnik(Instytut Genetyki i Biotechnologii, Wydział Biologii, UW)
prof. dr hab. Małgorzata Świderska(Kierownik Zakładu Prawa Medycznego, WPiA UMK)
prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz(emer. prof. UMK, Katedra Praw Człowieka, WPiA UMK)
dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska(Interdyscyplinarna Pracownia Prawa Medycznego i Bioetyki, WPAiE, UWr)