Panel Discussion: Where are limits of mirror explanation?

Dodano 4. czerwca 2010 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Włodzisław Duch, Giacomo Rizzolatti, Michael Anderson, India Morrison, Laila Craighero