P. Żywiczyński, S. Wacewicz

Dodano 13. października 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
P. Żywiczyński, S. Wacewicz, Between cooperation and aggression: acase for the evolutionary approach tothe study of politeness; Protolang 2