Otwarcie XVIII Dnia GIS

Dodano 27. listopada 2017 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
prof. Marek Kejna
(Dziekan WNoZi UMK w Toruniu)