Osiągnięcia proekologiczne w przemyśle i energetyce

Dodano 17. września 2009 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
10 września 2009 roku we Włocławku odbyła się organizowana przez Wydział Chemii UMK kolejna konferencja poświęcona nowoczesnym rozwiązaniom proekologicznym w energetyce i przemyśle.

Zespół redakcyjny UMK TV
M.Krzyżanowska, J.Janik