Opinie i postawy mieszkańców województwa względem ładu przestrzennego

Dodano 10. stycznia 2017 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Dr hab. prof. UMK Wojciech Knieć, dr Wojciech Goszczyński, Zakład Socjologii Obszarów Rustykalnych, Zakład Badań Kultury, Instytut Socjologii, Wydział Humanistyczny UMK

Konferencja "Ład przestrzenny. Pomiędzy teorią a praktyką kształtowania przestrzeni"
26 października 2016 roku