Odpowiedzialność lekarza wobec pacjenta i prawa

Dodano 19. lipca 2010 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Bronisława Siwicka, Barbara Komarowska, Jak to jest na Litwie, kiedy lekarz zawini?