Obszary zagrożone nieładem przestrzennym w województwie kujawsko-pomorskim

Dodano 10. stycznia 2017 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Mgr Sławomir Flanz, Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, Oddział w Toruniu
Konferencja "Ład przestrzenny. Pomiędzy teorią a praktyką kształtowania przestrzeni"
26 października 2016 roku