Obszary ładu przestrzennego i jego uwarunkowania na terenie woj. kujawsko-pomorskiego

Dodano 10. stycznia 2017 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Dr inż. Krzysztof Rogatka, Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego, Wydział Nauk o Ziemi UMK; Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu
Konferencja "Ład przestrzenny. Pomiędzy teorią a praktyką kształtowania przestrzeni"
26 października 2016 roku