O kształtowaniu myślenia twórczego na przykładzie wybranych zagadnień rekurencyjnych, impelmentowanych w środowisku VBA MS Excel

Dodano 18. sierpnia 2016 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Sławomir Herna, Bartłomiej Żywczak- Katedra Inżynierii Produkcji Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku- Białej