O bezpieczeństwie studiowania

Dodano 24. stycznia 2018 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
W dniach 7-8 grudnia 2017 r. na UMK w Toruniu odbyła się ogólnopolska konferencja na temat bezpieczeństwa studiowania „Bezpieczeństwo – prawo studenta a powinność uczelni i środowisk lokalnych” zainicjowana przez Dział Współpracy Międzynarodowej UMK.

W zeszłym roku w Toruniu dwukrotnie doszło do ataków na zagranicznych studentów. Wtedy zarówno władze uniwersytetu, jak też władze lokalne i samorządowe oraz lokalni przedsiębiorcy i dziennikarze wyrazili wolę wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa i tolerancji. Konferencja zorganizowana przez UMK w Toruniu i trzy uczelnie bydgoskie (Akademię Muzyczną, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego i Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy) była kulminacyjnym wydarzeniem ponadrocznych działań tego typu podejmowanych przez uczelnie regionu.

Konferencja miała na celu zintegrowanie różnych środowisk w trosce o bezpieczeństwo studentów w przestrzeni miejskiej. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz uczelni, władz lokalnych i samorządowych, naukowcy, studenci, pracownicy administracji, policjanci i strażnicy miejscy z wielu polskich ośrodków akademickich.

Wydarzenie objęli swoim patronatem honorowym Wiceprezes Rady Ministrów Jarosław Gowin, Rzecznik Praw Obywatelskich RP Adam Bodnar, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich Jan Szmidt. (DPiInf.)