Nowe Media 2010

Dodano 21. maja 2010 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Podczas czwartej konferencji z cyklu "Nowe Media. Polityka - kultura - społeczeństwo", organizowanej przez Katedrę Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UMK, rozważano między innymi zasadność wprowadzania podziału na "nowe" i "stare (tradycyjne)" media.

Zespół Redakcyjny UMK TV
M. Krzyżanowska, K. Pochylski, J. Janik