Nowe formy współpracy UMK i pracodawców

Dodano 3. listopada 2010 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Spotkanie panelowe „Nowe formy współpracy między UMK a pracodawcami” zostało zorganizowane przez Biuro Karier UMK w ramach projektu "Kompetencje dla przyszłości - rozwój potencjału zawodowego studentów i absolwentów UMK", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – z Europejskiego Funduszu Społecznego. W trakcie spotkania poruszano zagadnienia związane z zastosowaniem modelu kompetencji zawodowych, wypracowanym przez pracowników Biura.

Zespół redakcyjny UMK TV
M. Krzyżanowska, J. Janik

Nagranie prelekcji panelowych -
Studencki zespół redakcyjny UMK TV
Anna Caban, Adrian Szadowiak