Nauki penalne - Zakres znaczeniowy pojęcia "ustawa obowiązująca poprzednio" w kontekście przyjmowanych w doktrynie i orzecznictwie koncepcji wykładniczych.Uwagi na marginesie stanowiska judykatury w związku ze zmianą normatywną art. 89 k.k. oraz art. 296

Dodano 24. stycznia 2013 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Dr hab. Piotr Kardas, prof. UJ
Zakres znaczeniowy pojęcia "ustawa obowiązująca poprzednio" w kontekście przyjmowanych w doktrynie i orzecznictwie koncepcji wykładniczych.
Uwagi na marginesie stanowiska judykatury w związku ze zmianą normatywną art. 89 k.k. oraz art. 296 §1a k.k.