Nauki penalne wobec przemian socjokulturowych

Dodano 24. stycznia 2013 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Konferencja dotycząca obecnej sytuacji przepisów prawa karnego w odniesieniu do trwających przemian społeczno-kulturowych odbyła się w październiku 2012 roku w hotelu Bulwar. Spotkaniu towarzyszył podwójny jubileusz prof. Mariana Filara - 70. rocznica urodzin i 45-lecie pracy naukowej. Zapraszamy do oglądania wszystkich wykładów i dyskusji!

Realizacja: K. Pochylski, T. Rutkowski