Nauczanie na odległość na obszarach wiejskich

Dodano 5. maja 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
E-ruralnet to projekt, którego celem jest zbudowanie transeuropejskiej sieci na rzecz promocji kształcenia ustawicznego wspieranego nowoczesnymi technologiami informatycznymi. Z inicjatywy wykonawców projektu w lutym na naszej uczelni odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona nauczaniu na odległość na obszarach wiejskich.

Zespół Redakcyjny UMK TV
M. Krzyżanowska, J. Janik, K. Pochylski