Model Kompetencji Zawodowych opracowany w ramach projektu dla studentów UMK

Dodano 3. listopada 2010 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Tomasz Jankowski, Biuro Karier UMK