Mirror neurons. From action to empathy

Dodano 7. czerwca 2010 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
V międzynarodowa konferencja Cognitivist Autumn in Toruń dotyczyła neuronów lustrzanych, czyli takich grup komórek nerwowych, dzięki którym m.in. rozpoznajemy intencje i emocje u innych ludzi.

Zespół Redakcyjny UMK TV
M. Krzyżanowska, K. Pochylski