Mieczysław Kunz

Dodano 12. grudnia 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
GIS Day 2011. Wprowadzenie. Co to jest GIS ? Idea Dnia GIS-u. - Mieczysław Kunz, UMK, Toruń