Michał Laskowski, Apator Rector

Dodano 12. grudnia 2016 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
GIS jako narzędzie wsparcia w zarządzaniu siecią wodociągowo-kanalizacyjną (Michał Laskowski, Apator Rector, Sp. z o.o., Zielona Góra)