mgr Krzysztof Masło (UKSW)

Dodano 16. czerwca 2009 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Konflikty zbrojne a traktaty z dziedziny praw człowieka i prawa humanitarnego w świetle prac Komisji Prawa Międzynarodowego

Wykład w ramach I Warszawsko-Toruńskiego Kolokwium Naukowego Praw Człowieka i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego (10-11 grudzień 2008)