mgr Katarzyna Łuszczak

Dodano 15. lutego 2016 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
„Komunikacja z pacjentem niemówiącym”
mgr Katarzyna Łuszczak,
Konsultant Firmy HARPO

II Międzynarodowa Konferencja „Zaburzenia Świadomości-Wyzwania XXI wieku”
7-8 grudnia 2015 r.