mgr Julita Zawadzka, mgr Szymon Murawski

Dodano 15. lutego 2016 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
„Niech przemówią twoje oczy”
prezentacja książki dydaktycznej,
mgr Julita Zawadzka - oligofrenopedagog,
mgr Szymon Murawski – neurologopeda,
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Fundacji „Światło” w Toruniu

II Międzynarodowa Konferencja „Zaburzenia Świadomości-Wyzwania XXI wieku”
7-8 grudnia 2015 r.