Metropolie - wyzwanie polskiej polityki miejskiej

Dodano 4. czerwca 2010 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Celem konferencji zorganizowanej przez Wydział Politologii i Stosunków Międzynarodowych było wskazanie głównych problemów polskiej polityki miejskiej w kontekście trwających prac nad tzw. ustawą metropolitalną.

Zespół Redakcyjny UMK TV
M. Krzyżanowska, J. Janik