Mariusz Hyszko

Dodano 12. grudnia 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
GIS Day 2011. Wykorzystanie bezzałogowych pojazdów latających do szybkiego pozyskiwania informacji geograficznej na przykładzie Aibot X6 - Mariusz Hyszko, Fly Eye Ltd., UK