Mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego w planowaniu przestrzennym gminy – problemowe skutki wprowadzenia zmian

Dodano 10. stycznia 2017 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Mgr Żaneta Marciniak, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Konferencja "Ład przestrzenny. Pomiędzy teorią a praktyką kształtowania przestrzeni"
26 października 2016 roku