Maciej Pokornowski

Dodano 13. października 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Maciej Pokornowski, Psychological reality of construction grammar: evidence from psycho- and neurolinguistics. Implications for the study of the evolution of language; Protolang 2