Maciej M. Sysło, WMiI UMK, UWr - IwE 2015

Dodano 5. sierpnia 2015 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
XII Konferencja Informatyka w Edukacji

Informatyka dla najmłodszych – pojęcia, algorytmy, programy - Maciej M. Sysło, WMiI UMK, UWr