Łukasz Banaszek, UAM, Poznań

Dodano 2. grudnia 2010 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Możliwości zastosowania GIS w ochronie i zarządzaniu dziedzictwem archeologicznym