Ludzie Oświecenia czy Renesansu? Kto następny?

Dodano 11. sierpnia 2010 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Prof. Helmut Schwarz, Niemcy, Wspierając doskonałość, przełamując bariery: Fundacja Alexandra von Humboldta jako katalizator polsko-niemieckich relacji naukowych