Letnia Szkoła Astrofizyki Obliczeniowej

Dodano 6. września 2010 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Doktoranci i znakomici wykładowcy z całego świata uczestniczyli w międzynarodowej Letniej Szkole Astrofizyki Obliczeniowej, realizowanej w ramach projektu naukowego ASTROSIM Europejskiej Fundacji Nauki, przy wsparciu komplementarnego projektu ASTROSIM-PL finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Organizatorami Szkoły byli pracownicy Centrum Astronomii UMK, a zajęcia odbywały się w salach i pracowniach komputerowych WMiI UMK.
Organizacja Szkoły Letniej na naszej uczelni jest przejawem znakomicie rozwijającej się współpracy międzynarodowej toruńskich naukowców w awangardowej dziedzinie badań, jaką jest astrofizyka obliczeniowa.

Zdjęcia i montaż wszystkich wykładów:
Studencki Zespół Redakcyjny UMK TV
Anna Mujta