Laurence Lwoff

Dodano 19. stycznia 2018 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Laurence LwoffHead of the Bioethics Unit of the Council of Europe

Konferencja „20 lat Europejskiej Konwencji Bioetycznej. Postęp nauk medycznych a wyzwania dla ochrony praw człowieka w Polsce”