Ład przestrzenny. Pomiędzy teorią a praktyką kształtowania przestrzeni

Dodano 10. stycznia 2017 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
26 października 2016 roku na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się konferencja naukowo-techniczna „Ład przestrzenny. Pomiędzy teorią a praktyką kształtowania przestrzeni”. Organizatorami spotkania były: Wydział Nauk o Ziemi UMK (Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu) oraz Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. Konferencja była częścią projektu „Ład przestrzenny w województwie kujawsko-pomorskim”, finansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Celem spotkania było przedstawienie fragmentów wyników prac nad zagadnieniem stanu przestrzeni w województwie, uzyskanych w ramach projektu, oraz dyskusja nad metodologią identyfikacji, oceny i monitorowania ładu przestrzennego.