Ład przestrzenny – bariery prawne i świadomościowe inwestorów

Dodano 10. stycznia 2017 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Mgr inż. arch. Jan Wojciech Skowroński

Konferencja "Ład przestrzenny. Pomiędzy teorią a praktyką kształtowania przestrzeni"
26 października 2016 roku