Krzysztof Głomb

Dodano 5. maja 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Krzysztof Głomb, Miasta w Internecie: Regionalny i lokalny kontekst deficytu kompetencji cyfrowych w Polsce